A ruházatunk is döntő.

Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium részeként működő Invázióbiológiai Divízió fő célkiűzései között szerepel az invázióbiológiai jelenségének megértése, ökológiai, társadalmi és gazdasági következményeinek feltárása, valamint a lehetséges előjelzési és védekezési módok kidolgozása.

Az Invázióbiológiai Divízió egy nemrég megjelent tanulmányában arra hívta fel a figyelmet, hogy a növényi magok hosszútávú terjedésének maga az ember az egyik leghatékonyabb vektora. Napjainkban a globális közlekedés, kereskedelem és turizmus fejlődésével a Föld távoli pontjai között is egyre könnyebben és gyorsabban közlekedünk.

Az eddigi vizsgálatok alapján a ruházat segítségével terjedő növények többsége gyom- és inváziós faj, amelyek súlyos természetvédelmi problémákat okoznak, különösen az elszigetelt élőhelyeken.

A kutatócsoport tagjai azokat a lehetséges mechanizmusokat elemezték, amelyek befolyásolhatják a ruházattal történő magterjesztés kimenetelét. Kutatásukban 88 önkéntes bevonásával egy nagy ismétlésszámú terepi kísérletet végeztek, melyhez a mintákat Magyarország, Románia és Csehország területéről gyűjtötték.

A kutatók a mintagyűjtés során 39 mintavételi alkalommal elkísérték az önkénteseket a terepi munka vagy kirándulás során, és a nap elején minden résztvevő számára biztosítottak egy új pár zoknit, melyről a nap végén a magokat összegyűjtötték. Emellett az önkéntesek cipőjének külsejére- és belsejébe került magokat is összegyűjtötték (összesen 251 mintát és 2008 részmintát gyűjtöttek). A kísérlet során feljegyezték a megtett távolságot, a meglátogatott élőhelyek típusát és az előforduló növényfajokat, valamint a résztvevő önkéntesek ruházatának és cipőjének típusát, hogy megtudják, ezek a tényezők hogyan befolyásolják a magok terjedésének esélyét.

Eredményeik rámutatnak arra, hogy a ruházattal történő magterjesztés meglepően fontos szerepet játszhat a magok élőhelyek és régiók közötti terjedésében.

A folyamat számos faj terjedését teszi lehetővé: összesen közel 230 növényfaj közel 36 000 magját találták meg a kutatók. A terjesztett fajok közel fele zavarástűrő vagy gyomfaj volt, de szintén jelentős számban terjedtek a természetes élőhelyekhez kötődő fajok is. Összesen 11 inváziós és adventív faj terjedését figyelték meg a kutatók.

Érdekes módon a legtöbb magot a férfiak és a terepbiológusok terjesztették a gyepi élőhelyek látogatása során. A ruházat és cipő típusa is jelentősen befolyásolta a terjedési sikert: hosszúnadrágban és zárt magasszárú cipőben jelentősen kevesebb magot terjesztünk, mint rövidnadrág és alacsonyszárú cipő viselésekor.

Forrás: invaziobiologia.hu