Önkormányzatonként eltérhet a szabályozás.

Aligha létezik olyan csoport, fórum, amelyben ne bukkant volna még fel a kérdés: mikor lehet füvet nyírni, láncfűrészezni, fát hasogatni a kertben? Jellemzően két táborra oszlik a nép: egyeseknek teljesen mindegy, hogy ki mit csinál a kertjében, hiszen ezek a zajok „hozzátartoznak a vidéki élethez”. Mások viszont szigorú szabályokkal jönnek, ők ugyanis vasárnap zajmentesen szeretnének pihenni.

Először is, nem árt, ha tudjuk, hogy a kérdést nem a zajrendelet szabályozza. A rendelet hatálya ugyanis nem terjed ki a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre, márpedig ebben az esetben pontosan arról beszélünk.

2013-óta az önkormányzatokhoz tartozik a közösségi együttélés szabályozásának helyi meghatározása. Így létezik az, hogy településenként eltérhet a helyi szabályozás. Van, ahol egész konkrétan lefektették, hogy mettől meddig lehet ilyen zajjal járó tevékenységet végezni, máshol viszont homályosabb a szabályozás, így több értelmezésre és vitára ad lehetőséget (vagy egyáltalán nincs helyi szabályozás).

Természetesen ettől függetlenül érvényesek a Polgári törvénykönyvben (Ptk.) leírtak, miszerint mindenki köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

Más téma az egyéb zajokozás, például házibuli, hangos zene bömböltetése, flexelés – ezek ugyanis nem tartoznak a hétköznapi háztartási zajok közé. Csendháborításnak számít az, ha valaki a lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett­ természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely ­alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, valamint a természeti vagy a védett természeti­ értéket zavarja, szabálysértést követ el.

Mivel a csendháborítás szabálysértési törvény hatálya alá tartozik, a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti­ területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.

Nézzünk két példát az agglomerációból!

Pátyon igen konkrét a megfogalmazás: „Páty község közigazgatási területén a szabadtéri munkák végzése során tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát tartósan vagy lényegesen megzavarja. (2) A község belterületén hétköznap este 20 órától reggel 6 óráig, szombaton este 20 órától reggel 8 óráig, valamint vasárnap és ünnepnapokon egész nap tilos minden olyan tevékenység végzése, készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely zavaró vagy károsító hang- és rezgésterhelést okoz. Ilyennek minősül különösen: a) építési-, szerelési- és bontási tevékenységek (kivéve közcélú hibaelhárítás), b) benzinmotoros és elektromos szabadtéri kis és nagygépek használata.”

Budajenőn hasonlóan jól szabályozott, némileg engedékenyebb az ilyenfajta tevékenységre vonatkozó rendelet: „Zöldfelület fenntartásával végzett nagy zajjal járó, motoros kaszálás,- fűnyírás, – favágás és megmunkálás, – sövény nyírás, permetezés, továbbá a hasonló zajjal járó építőipari tevékenység munkanapon 7 óra és 20 óra között, szombaton 8 óra és 18 óra között, vasárnap és ünnepnapon 9 óra és 13 óra között végezhető.”

Érdemes tehát körbenéznünk a településünk önkormányzatának weboldalán. Ennél is fontosabb lenne, hogy a szomszédjainkra is legyünk tekintettel, amikor nekiállunk füvet nyírni, így várhatjuk el, hogy ők is tekintettel lesznek rá, hasonló tevékenységek végzésénél.