Ásvány, agancs, csipkebogyó, kettétört fa: az enyém vagy az államé?

Az erdőt járva szeretünk gombát-bogyót gyűjtögetni (nem csak a gyerekek), nem tudjuk otthagyni a lehullott agancsot, és örülünk, ha valami különleges ásványra bukkanunk. Vajon törvényes ezeket a hátizsákba pakolni?

Vegyük sorra a természet kincseit!

Vadak és trófeák

Ez elég egyértelmű: a talált agancsnak az erdőben a helye, ha elvisszük, akkor lopást követünk el. A vadászterületen elejtett, elfogott vad (ideértve annak trófeáját is), a hullatott agancs, a szárnyas vad jogszerűen gyűjtött tojása, az elhullott vad teteme a vadászatra jogosult tulajdona. A nem vadászterületen elhullott vad teteme, valamint a hullatott agancs annak a vadászatra jogosultnak a tulajdona, amelyiknek a vadászterületéről a vad oda került. A vadászati jog pedig a vadászterületnek minősülő terület tulajdonosát illeti meg.

Erdei kincsek: gomba, vadgyümölcs, rőzse, gally, toboz

Tipikusan azok a dolgok, amiket felszedegetünk a kirándulás során, főleg, ha gyerekekkel együtt megyünk. Az elhalt, fekvő fa és gally gyűjtése; az elhalt, száraz ág nyesése; a kidöntött fáról fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése; a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése; a bot, nád, sás, gyékény termelése és fű kaszálása; a fenyőgyanta gyűjtése; cserje kitermelése, élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtése erdei haszonvételnek minősül. Ezen erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni. A Pilisi Parkerdő Zrt. például engedélyezi a hullott, száraz faanyag használatát a tűzrakáshoz, ez azonban nem jelenti azt, hogy más erdőgazdálkodó is így tesz, úgyhogy nem árt tájékozódni.

Az erdőből az akácmag engedélyezett gyűjtésének kivételével erdei avar vagy a talaj humuszos termőrétegének összegyűjtése és elszállítása tilos. A mohagyűjtés szintén tiltólistán van.

Ugyanakkor az erdőgazdálkodó köteles tűrni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a gomba, vadgyümölcs és gyógynövény egyéni szükségletet meg nem haladó volumenű, hangsúlyozottan állami erdőben való gyűjtését. Ez a gyakorlatban napi 2 kilogrammnak felel meg személyenként (2 kg gomba + 2 kg vadgyümölcs + 2 kg gyógynövény), és kizárólag állami erdőkre vonatkozik. A védett természeti területen csakis szakhatósági engedéllyel gyűjtögethetünk.

Ásványok, ősmaradványok

Itt is egyértelmű a helyzet, a földtani természeti értékek általános védelme ugyanis kiterjed a földtani, felszínalaktani képződményekre, az ásványokra, az ásványtársulásokra és az ősmaradványokra. Tilos az ásványok, az ásványtársulások és az ősmaradványok károsítása, gyűjtése, elvitele. Védett ásványok, ősmaradványok gyűjtéséhez, forgalomba hozatalához, külföldre viteléhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

Amit a föld mélye rejthet

Sajnos, nem fogunk kincsekhez jutni, kitartó ásással sem, ugyanis ha olyan értékes dolgot találunk, amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, avagy amelynek tulajdonjoga egyébként feledésbe ment, kötelesek vagyunk azt az államnak felajánlani. Amennyiben az állam a dologra nem tart igényt, annak tulajdonát találóként megszerezzük, ellenkező esetben a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra vagyunk jogosultak. Ha a talált tárgy a védett kulturális javak körébe tartozik, annak tulajdonjoga az államot illeti meg.

A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet, például egy középkori kard, állami tulajdon, amely a kulturális örökség védelméről szóló e törvény erejénél fogva védelem alatt áll. A régészeti lelet a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél fogva – ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult, elmozdították-e, vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek a régészeti korú tárgyak, amelyek bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális javak körébe tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgyak.

A cikkhez az anyagot a Turista Magazin 2016. április számából vettük, amely az interneten is megjelent: www.turistamagazin.hu