Egyedi tervezés.

A ’Brit víziutak 7 csodájának’ egyikeként is hivatkoznak a Burnley Embankment-re, azaz a Burnley felett található rakpartra. A vízfolyás különlegességét az adja, hogy Burnley városa felett 18 méteres magasságban folyik.

A Leeds and Liverpool Canal – ami nem meglepő módon az említett két várost összekötő kanális – építését 1770-ben kezdték meg. Az eredeti tervek szerint megkerülte volna Burnley-t, és a déli, szénben és mészkőben gazdag területeket érintette volna, a városhoz pedig egy mellékágat képzeltek. Mindkét végén elkezdték a kanális építését, el is jutottak egy darabig, de aztán elfogyott a pénz. Mire az építtető cég elég fedezetet gyűjtött a munkálatok újrakezdéséhez, Burnley már olyan jelentős ipari központtá vált, hogy nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Így aztán áttervezték az útvonalat, hogy a csatorna Burnley városán is keresztülhaladhasson.

Burnley Straight Mile in Snow

Ahelyett, hogy a vizet egy völgybe terelték és zsilipeket építettek volna, Robert Whitworth mérnök egy 18 méter magas és 1,2 km hosszú rakpartot tervezett, amely egyenesen keresztülvezeti a kanálist a városon. A töltéshez földre volt szükség, ami a közeli alagút építése miatt rendelkezésükre állt.

The Culvert, Yorkshire Street

A csatorna elkészülte jelentős növekedést és fejlődést hozott a városnak. Ösztönzőleg hatott Burnley textiliparára, szénbányászatára és a várost jelentős belvízi kikötővé emelte. A 20. század fordulójára már 12 malom működött a part mentén, a csatorna vizét használva a hajtáshoz, ezenfelül számos öntöde és vasmű, amelyek gépekkel és vassal látták el a gyapotmalmokat és szénbányákat.

Fotó: Burnley Civic Trust Heritage Image Collection

Emellett rengeteg rakodó és dokk emelkedett a parton. A csatorna lehetővé tette az ömlesztett áruk szállítását, amivel nagy lökést adott a terület gazdaságának. A város híressé vált a malmot hajtó motorjairól, a Burnley Loom szövőszéket gyártó céget pedig a világ legjobbjának tartották.

Fotó: Burnley Civic Trust Heritage Image Collection
Fotó: Burnley Civic Trust Heritage Image Collection

A különleges töltés tetejéről remek kilátás nyílik a város háztetőire és a települést körülölelő lápvidékre.

"The Straight Mile" Leeds Liverpool Canal at Finsley Gate, Burnley, Lancashire

Forrás: www.amusingplanet.com