Fontos ökológiai szerep.

1996 óra rendezik meg az Év fája versenyt, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a kevésbé ismert, ám jelentős fafajainkra, ugyanakkor ismeretterjesztő szerepet is betöltsön.

2020-ban a tatárjuhar lett a voksolás nyertese. Azt, hogy 2021-ben melyik fa lesz fókuszban, a most induló szavazáson tudjuk eldönteni. Most is három fafajra voksolhatunk november 22-ig.

Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Kuratórium már nyolcadik alkalommal teszi lehetővé a szavazást az egyesület által működtetett weboldalon, az Év fája tematikus honlapon.

A mára háttérbe szorult hazai fafajokat népszerűsítő mozgalomban ez alkalommal a fehér nyár, a kecskefűz és a lisztes berkenye közül lehet választani. A honlapon minden egyéni felhasználó egyszer szavazhat, és az internetes felületen a voksolás naprakész állása is.

A kecskefűz (Salix caprea) fatermetű egyedei ritkaságszámba mennek, mivel évszázadokon keresztül gyomfának tekintették, s ma is igyekeznek visszaszorítani felverődő egyedeit. Egyetlen fűzfajunk, amely többletvíz nélkül él, a húsvéti barkát is részben ez a faj szolgáltatja.

A fehér nyár (Populus alba) az alföldi területek tájkép-meghatározó fafaja, tág tűrőképessége folytán többféle élőhelyen megjelenik. Kiváló gyökérsarj-képzésének köszönhetően a változó klímában és a kiszárított termőhelyeken is helyben megtartható.

A lisztes berkenye (Sorbus aria) középhegységeink sziklás termőhelyeinek ritka vadgyümölcsfajta, Nagy alakváltozatosságot mutat, és gyakran kereszteződik más berkenyékkel. Virágait sok rovar látogatja, termését a madarak fogyasztják. Erdőgazdasági jelentősége nincs, ezért visszaszorulóban van.

Szavazni itt tudunk: www.azevfaja.hu