Miért mozgó ünnep a Húsvét?

Ebben az évben olyan történik, amire 73 óta nem volt példa: egybeesik a húsvét és a Bolondok napja, hamvazószerda pedig Valentin nappal került egy napra. Nem mindennapi leosztás!

Hamvazószerda a nagyböjt kezdete, a nyugati kereszténységben húsvét vasárnapjától visszaszámolt 40-dik hétköznap. Mivel a húsvét mozgó ünnepünk, azaz minden évben más-más dátumra esik, nem meglepő, hogy a hamvazószerda is mozgó nap, hiszen a nyuszis ünneptől számolják vissza. Legkorábbi lehetséges időpontja február 4, a legkésőbbi pedig március 10.

A húsvétot megelőző nagyböjt hossza Jézus 40 napos böjtjét követi. A nyugati egyházban (mivel vasárnap, az Úr napján nincsen böjt) a húsvét előtti negyven hétköznapra terjed ki, a szombatokat is beleértve; így a hamvazószerda a húsvét előtti 46. napra esik. Ezen a napon az egyházi szertartás része a hamvazkodás.

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadásának, a tavasz eljövetelének ünnepe. A nyugati kereszténység húsvétvasárnapja legkorábban március 22-ére, legkésőbb április 25-re eshet.

A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum – némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt.

Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény húsvét időpontja a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. Sajnos ennek meghatározására nem jelöltek ki módszert, így például az alexandriai pátriárka és a római pápa alá tartozó egyházrész másképpen számította a húsvét időpontját. Később a 6. században alkotta meg Dionysius Exiguus azt az eljárást, amely azóta is az alapját képezi a húsvét időpontja kiszámításának.

Az egyébként is mozgó ünnepek dátumának helyzetét tovább bonyolítja, hogy a különböző vallások más-más számítási módszer szerint határozzák meg az időpontokat (ezért nem ugyanakkor tartja a húsvétot pl. a nyugati és a keleti keresztény egyház sem). Ferenc pápa 2015-ben bejelentette, hogy a római katolikus egyház kész megváltoztatni a húsvétszámítás módját, annak érdekében, hogy a katolikusok húsvétja egybeessen más keresztény vallások húsvétjával.

Forrás: www.countryliving.com