Engedélyköteles tevékenység.

Sokan vásárolnak tűzifát az erdészetektől a fűtési időszakra készülve. Jó tudni, hogy kedvezőbb áron a lakosság gyűjthet is faanyagot, ám ennek feltételei vannak. Mindig az adott területet kezelő erdészetnél kell érdeklődni, mert nem minden erdőkezelő teszi lehetővé a gyűjtögetést és annak szabályai is eltérőek.

Az Erdőtörvény 61§ (1) bekezdés c; pontja alapján élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot levágni, mohát gyűjteni tilos (kivéve az erdőgazdálkodó által végezhető/végeztethető minőségi törzsnevelést elősegítő nyesést). Aki ezt a szabályt megszegi, a gyűjtött mennyiségtől függően 50 és 500 ezer forint közötti erdővédelmi bírságra számíthat.

Erdei haszonvételnek számít az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, elhalt száraz ág nyesése is.

Ezen erdei haszonvétel gyakorlását az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni, tehát engedélye nélkül nem lehet gyakorolni, és a gyűjtés során is be kell tartani, hogy a tevékenység nem károsíthatja, veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, talaját, természetes felújulását, a védett természeti értékeket, valamint az erdei életközösséget.

Aki a tevékenységet az erdőgazdálkodó hozzájárulása nélkül végzi, vagy az erdei haszonvételek gyakorlására vonatkozó szabályokat megsérti, alkalmanként 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Az erdészetek maguk határozzák meg, hogy hol biztosítanak lehetőséget a gyűjtögetésre, milyen feltételekkel és milyen áron kínálják a tűzifát.

A Pilisi Parkerdő Zrt. például engedélyezi a hullott, száraz faanyag gyűjtését az alábbi feltételekkel:

 • a tűzifa gyűjtése az erdészet által közvetlenül kiadott, névre szóló engedély alapján történhet,
 • tűzifát csak magánszemély gyűjthet, amit saját maga készít fel (darabol, rakásol) majd ezt követően megvásárol,
 • tűzifát gyűjteni csak a kerületvezető erdész által kijelölt területen lehet,
 • mivel az engedély időbeli érvényességgel rendelkezik, a határidő lejárta után a további gyűjtés nem lehetséges,
 • kizárólag csak a földön fekvő faanyagot lehet összegyűjteni, a gyűjtő álló fát nem dönthet ki,
 • a gyűjtött faanyag minőségi és mennyiségi számbavételét a kerületvezető erdész végzi el,
 • a gyűjtött tűzifa árának megállapítása az egyes erdészetek hatásköre, ez leginkább a faanyag vastagságtól, terepviszonyoktól és az egységnyi területen lévő mennyiségtől függ,
 • a tűzifa szedését a gyűjtő saját maga kell, hogy elvégezze és akkor is jelen kell lennie a területen, ha ehhez külső segítséget vesz igénybe,
 • a kiadott engedély birtokában évente legfeljebb 20 m3 tűzifa gyűjthető,
 • tűzifát gyűjteni csak azokban az erdőrészletekben lehetséges, amelyekben az erdészeti hatóság a kitermelési tevékenységet engedélyezte – erről az erdészeteknél közvetlenül lehet tájékozódni,
 • bizonyos erdőrészletekben a gyűjtés során vissza kell hagyni megfelelő mennyiségű földön fekvő, úgynevezett holtfát, mert az az erdő egészséges működéséhez mindenképpen szükséges,
 • a gyűjtött tűzifa szállítása csak a NÉBIH által kiadott formátumú szállítójeggyel történhet.

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. ugyancsak lehetőséget kínál a lakosság által végzett faanyag (túlnyomórészt vékony tűzifa – 7 cm átmérő alatt) gyűjtésére, azokon a területeken, ahol az Erdőgazdaság a faanyag felkészítését gazdaságosan már nem tudja megoldani. A lakosság által végzett faanyag gyűjtése „Tőáras faanyag gyűjtési engedély” birtokában lehetséges, mely erdészeti igazgatóságaikon rendelkezésre áll. A lakossági faanyag gyűjtésére vonatkozó feltételek a „Tőáras gyűjtési engedélyben” kerülnek meghatározásra. Fontos tudni, hogy a lehetőség korlátozott és időszakos, illetve területrészenként eltérő egységárak kerülnek megállapításra.

Semmiképpen sem induljunk tehát tájékozódás nélkül az erdőbe gyűjtögetni, mert komoly bírságot fizethetünk! A tűzifagyűjtés engedélyköteles tevékenység.

Forrás: