Magasan szárnyaló szellem.

Oszlopos Simeon i. sz. 390 körül született egy szegény pásztor családban Szíria északnyugati részén, abban az időben, amikor a Római Birodalom államvallása egy ideig hivatalosan is a kereszténység volt. Simeon szenvedélyesen elköteleződött a hit iránt, miután hallott egy prédikációt kamaszként. Mielőtt 16 éves lett, elhagyta az apja nyáját és egy kolostorba vonult.

Már a kezdetektől Simeon a szélsőséges aszkézisnek szentelte magát, annyira extrém módon, annyira extravagánsan, hogy haragot váltott ki a szerzetes társaiban, akik képtelenek voltak megérteni őt. Fura szokásai voltak, bilincset cipelt lábain, elföldelte magát félig a kertben, egy alkalommal pedig az egész böjti időszak alatt nem evett. Amikor egy szerzetes ellenőrizni ment őt, eszméletlenül talált rá. A vezetők végül  elhatározták, hogy megkérik, hagyja el a rendet.

Simeon aszkéta módon arra törekedett hogy elfojtsa a testi vágyait és felszabadítsa a szellemét.

Követők, hívek kezdték keresni, próbáltak vele kapcsolatba lépni, követni őt, tanácsot, segítséget kértek, őt azonban ez egyre inkább zavarta.

Hogy a köréje sereglő, őt szentként tisztelő és tőle csodákat váró emberektől megszabaduljon, egy oszlop tetejére költözött.

A magasban a helybeliektől kapott kis kenyérrel, kecsketejjel tartotta életben magát. Az első oszlop magassága 1,76 m volt, később egyre magasabbra került, végül egy 16 méteres oszlopra költözött. Az oszlop tetején egy 1 m²-es felületen élt, amit korlát vett körbe.

Simeon imádkozott, ünnepnapokon kitárt karral meghajlások ezreit végezve. Naponta kétszer prédikált, majd a hozzá fordulókat fogadta. Mindenki számára érthetően, szelíden beszélt. Az egyszerű nép csodatevőként tekintett rá, a világ minden részéről özönlöttek hozzá. A feljegyzések szerint a gyakorlatok segítségével tudott félelem és szédülés nélkül létezni. Néha egyenesen kinyújtott karokkal, kereszt alakot formázva imádkozott, máskor összehajtogatta sovány testét a homlokától a lábfejéig.

Simeon 37 évig élt az oszlop tetején.

Miután 68 évesen meghalt, a testét lehozták az emelvényről és egy nagy temetési körmenet keretében helyezték Antiochia-ban (ma Törökország) végső nyugalomra.

Néhány évtizeddel később egy hatalmas kolostori templomot építettek ott, ahol az oszlop állt. Ennek kupolájára került az oszlop, de az évszázadok során feldarabolták, elhordták így csupán csak néhány méternyi maradt belőle.

Forrás: amusingplanet.com