Vajon azok közé a zsenik közé tartozol, akik tudják a megoldást a legendás felvételi feladatokra?

Egy ideje már keringenek arról pletykák, hogy Google-nál a felvételi eljárás részeként két extra nehéz példát kell megoldaniuk a jelentkezőknek. Aki szeretne állást kapni a cégnél, annak útja megfejthetetlennek tűnő, rabokról szóló rejtvényeken keresztül vezet. Most kipróbálhatod magad, lássuk, mennyire vág az agyad, vajon megoldod a legendás feladatokat?

1. Fekete-fehér sapkák

100 elítélt sorakozik a börtön előtt, minden egyes rab fején sapka van, ami vagy fekete, vagy fehér. A rabok nem tudják, hogy a saját fejükön milyen színű a sapka, csak azt látják, hogy az előttük lévők fején milyen színű a fejfedő (a legelső ember így senkiét sem látja, míg a legutolsó mindenkiét, a sajátján kívül). A sor végéről indulva, az őr mindegyik elítéltet megkérdezi, hogy milyen színű sapka van a fején. Amennyiben jó választ ad, szabad, ha rosszul felel, a börtönbe megy. Ha az elítélteknek lehetőségük van arra, hogy előre kidolgozzanak és megbeszéljenek egy tervet, hogyan tudják azt elérni, hogy legalább 99 közülük szabad legyen?

Megoldás: Az utolsó ember “fekete”-t fog kiáltani, amennyiben előtte páratlan számú fekete sapka van, és „fehér”-et, amennyiben páros számú fekete sapkát lát.  A sorban következő ember megszámolja a fekete sapkákat, és ha azok páratlanok, de a legutolsó ember kiáltásából tudja, hogy páros volt, vagy fordítva, akkor kitalálta, hogy az ő fején fekete a sapka, ellenkező esetben pedig fehér a sapka. Így mindegyik ember tudni fogja, hogy mi van a fején, a mögötte lévő válasza és az előtte lévő fekete sapkák száma alapján. Ezzel a módszerrel 99 ember ki tud szabadulni, a legelsőnek megszólaló, sorban utolsóként álló elítéltnek pedig 50% esélye van erre.

2. 100 rab és egy villanykörte

Adott 100 elítélt, magánzárkákban. A börtön közepén egy közös teret találunk, egyetlen izzóval, ami alapesetben kikapcsolt állapotban van. Egyetlen rab sem láthatja ezt a lámpát a saját cellájából. Minden nap, az őr találomra kiválaszt egy elítéltet, aki aztán kimehet a közösségi térbe. Ha szeretné, akkor felkapcsolhatja vagy lekapcsolhatja a lámpát.  Ugyanakkor lehetősége van arra is, hogy azt állítsa, már korábban mind a 100 elítélt járt már a teremben. Amennyiben ez az állítás nem helyénvaló, mindegyik rabot kivégzik. Ha viszont igaz, akkor szabadon engedik őket, és rögtön felveszik a MENSA társaságba, hiszen a zseniknek ott a helyük. A sorsdöntő állítást csak akkor lehet közölni, ha a rabok 100%-a egyetért vele. Mielőtt a „játék” kezdetét veszi, az elítélteket egy éjszakára kiengedik az udvarra, hogy közösen megbeszéljenek egy tervet.  Vajon mit dolgozhatnak ki, ha szabadok akarnak lenni?

Megoldás: Az elítéltek a megbeszélésen választanak maguk közül egy vezetőt. Valahányszor egy rab (aki nem a vezető) bejut a közös térbe, felkapcsolja a lámpát (egyetlen egyszer). Ha a lámpa már fel van kapcsolva, akkor semmit sem tesz. Ha a vezető megy be a terembe, akkor lekapcsolja a lámpát. Ha már 99-szer lekapcsolta a vezető a lámpát, akkor 100%-os biztonsággal állíthatja, hogy mindenki járt már a teremben.