Somfák között megbújva.

Derenk a szlovák határtól 1 km-re, Szögliget mellett fekszik. A romokat látva ma már nehéz elhinni, hogy valamikor egy élő település volt, iskolával, házakkal, családok sokaságával.

A középkori eredetű kisközség az 1711-es pestisjárvány következtében elnéptelenedett, de nem sokkal később spontán betelepülés és az Esterházyak szervezett telepítése révén lengyel, javarészt szepességi górál jobbágyok érkeztek Derenkre.

A 18. századi derenki lengyelség a legrégibb magyarországi nemzetiségek egyike, amely a mai napig, közel 300 éve őrzi ősei nyelvét és etnikai tudatát.

A lengyel favágók és szénégetők vittek új életet az elnéptelenedett házakba. Szinte teljesen elszigetelten éltek az erdő mélyén, így meg tudták őrizni az identitásukat is, egyáltalán nem asszimilálódtak. A határban termő sommal foglalkoztak, gyümölcsét befőzték vagy pálinkát főztek belőle, fájából szerszámnyeleket készítettek. Egyébként a falu neve szláv eredetű: Deren – Deryn – Dren – Drenka – somfát jelent.

A II. világháború idején Horthy Miklós kormányzó összefüggő vadászterületet kívánt itt kialakítani., ezért már 1943 előtt megkezdte a falu szétzilálását, a lakókat jobb körülmények közé telepítették át, csábítgatták, katonai járművekkel, odavezényelt munkaszolgálatosokkal igyekeztek nyomást gyakorolni rájuk. 1943-ra megszűnt a falu, együvé tartozás érzése szétesett, a templomot, az épületeket elbontották.  Az utolsó lakó, Babarcsik István a kitelepítést megtagadta. Az ősi derenki lengyel lakosság szétszéledt a környéken, a legtöbben, 50 család Emőd-Istvánmajorban talált újabb otthonra.

Az 1990-es évek óta értékmentő mozgalom dolgozik azon, hogy megmaradjon a derenki lengyelség kultúrája.

1994 óta minden nyáron búcsút tartanak, amikor a faluból származók összegyűlnek egy megemlékezésre. A leszármazottak még mindig őrzik a nyelvükben a lengyel nyelv 18. századi archaikus fordulatait. A romközség és környezete egyre kulturáltabb lett, a még fellelhető épített emlékek kezdtek megújulni, sikeres pályázatoknak hála. A Emlékkiállítás nyílt, a hajdani portákon pedig tábla jelzi az egykori tulajdonosok nevét, kitelepítésük helyét és idejét.

Forrás: www.derenk.hu, kiemelt kép: www.facebook.com/romkozseg.derenk