A legeltetés tiltásával védik.

Általában szeptember végén, október elején repül a nagytestű, impozáns megjelenésű éjjeli lepkefaj, a nagy szikibagoly lepke (Gortyna borelii lunata).

A nagy szikibagoly fokozottan védett lepkefaj, természetvédelmi értéke 250 000 Ft, hernyójának kizárólagos hazai tápnövényéé, a sziki kocsordé pedig 5 000 Ft.

A faj fejlődésmenete rendkívül érdekes: a nőstények a párzást követően erős kitinképződményük és tojócsövük segítségével egyszikű növényfajok hajtástengelyébe rakják petéiket, a pete telel át. Április-májusban a frissen kikelt lárvák felkeresik a zsenge kocsord hajtásokat és kezdetben ezeken táplálkoznak, majd azok szárának belsejét fogyasztják egészen július közepéig. Ezt követően vándorolnak le a növények gyökérzónájába, ahol azok gyökereit rágják. Táplálkozásuknak látható jele a kocsordok tövében fellelhető, gyakran talajjal kevert sárgás-fehéres rágásnyom, amely a hernyók ürüléke, amit egy függőleges járaton keresztül juttat a talaj felszínére.

A lárvák négy lárvastádiumot követően augusztus végén, szeptember elején bebábozódnak és egy hónap leforgása után a lepkék rajzanak, majd a ciklus újra kezdetét veszi.

A lepkék rendszerint a besötétedést követően azonnal repülni kezdenek és hajnalig aktívak. A lepkefaj diszperziós vagy terjedési képessége nagy, Magyarországon sokszor megfigyelték belvárosi lámpaoszlopokon, csárdák, kocsmák megvilágított falán, valószínűleg akár 15-20 kilométert is képesek megtenni.

A nagy szikibagoly élőhelye megegyezik tápnövényének élőhelyével, Magyarországon főként sziki magaskórós növénytársulásokban, sziki tölgyesek tisztásain, lejtősztyeppréteken fordul elő.

A faj védelmének kulcsa élőhelyeinek megóvása és az azokon végzett megfelelő természetvédelmi kezelés biztosítása.

Ennek érdekében a természetvédelmi szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a sziki kocsordos élőhelyeket és minden esetben egyeztetnek a gazdálkodókkal a megfelelő kezelés biztosításáról, így például legeltetni ezeken az élőhelyeken nem lehet, a kocsordos foltok kaszálása pedig kizárólag július 15. után megengedett, miután a lárvák már a tápnövények gyökérzónájában rágnak.

A szakemberek minden évben monitorozzák a lepke hernyójának jelenlétét a rágásnyomok alapján, a rajzás idején pedig zseblámpás kereséssel vagy különböző fénycsapdák segítségével keresik az imágókat. Hazánk kiemelt jelentőségét az adja, hogy a lepke populációjának súlypontja itt található, a faj egyedül itt nincs végveszélyben.

Forrás és kiemelt kép: www.bnpi.hu